POBAVME SE O ALKOHOLU

Ahoj,

vytvořili jsme pro tebe tento dotazník, protože je důležité o alkoholu
mluvit, i když se tě zatím netýká a je to záležitost dospělých. Pečlivě
si, prosím, přečti otázky a odpověz na ně, co možná nejpravdivěji.